Register

BillionGraves Site Map

Cemeteries in Alūksnes novads


Ezerinu Kapsēta(Jaunanna parish, Alūksnes novads, Latvia)
Kūdupes Kapsēta(Pededze parish, Alūksnes novads, Latvia)
Lielie kapi(Alūksne, Alūksnes pilsēta, Alūksnes novads, Latvia)
Liepnas kapi(Liepna, Liepna parish, Alūksnes novads, Latvia)
Saidu kapsēta(Liepna, Liepna parish, Alūksnes novads, Latvia)